top of page
  • תמונת הסופר/תמיכל אופנבך

תזונה של כלבים


כאשר אנו לוקחים כלב עלינו לדעת שמוטלת עלינו אחריות כבדה. עלינו לזכור כי גם כשהכלב בוגר הוא אינו יכול לדאוג לעצמו.

אתם יכולים לחלוק איתם את הבית או את החצר אך שימו לב לאוכל שלהם.

תזונה נכונה מתחילת הדרך, משפיעה רבות על בריאותו של הכלב, על חינוכו לעשיית צרכים בחוץ ועל חיים נעימים במחיצתו.

הגור הצעיר אוכל 4-5 ארוחות ליום שמספרם יורד בהדרגה ובהגיעו לגיל 8-10 חודשים עליו לאכול 2 ארוחות ליום וזאת לאורך כל חייו. כלב בוגר מקבל מים באופן חופשי אך אצל הגור ניתן להגביל אותם לצורך חינוך לעשיית צרכים.חינוך מוקדם – פתרון מושלם


Comments


מיכל אופנבך | מאמנת משפחות לגדל כלבים

bottom of page